Arfon Roberts a'i Gwmni Cyf

Gwerthiant peiriannau amaethyddol  Farm Machinery sales

 

Home
Hire Parts

Wedi sefydlu dros 25 mlynedd gan Arfon Roberts i werthu peiriannau amaethyddol.  Gyda rhwng 200 i 300  o beiriannau newydd ac ail law mewn stock. Yn cyflenwi ffermwyr, Contractwyr a masnachwyr Cymru gyfan a gwledydd tramor. Yn rhedeg lloriau ein hunain a gallu danfon peiriannau amaeth o amgylch Cymru a bellach.

Established over 25 years ago selling farm machinery. With between 200 to 300 new and second hand machinery always in stock, supplying Farmers, Contractors and Dealers to the whole of Wales and abroad also able to transport farm machinery anywhere in Wales and further a field.